The Invasion of Tokyo (Ver.7.0): Tokyo Crypt カード

Tokyo Crypt (Ver. 7.0): 12種、計60枚

 • 1 ) Hungry Gaki (x 5 )
 • 2 ) Genji Otaku (x 5 )
 • 3 ) Genji Gyaru (x 5 )
 • 4 ) Servant of Emma (x 5 )
 • 5 ) Genji Yakuza (x 5 )
 • 6 ) Bishamon Miko (x 5 )
 • 7 ) Bishamon Ninja (x 5 )
 • 8 ) Bishamon Geisha (x 5 )
 • 9 ) Genji Kuromaku (x 5 )
 • 10 ) Bodhisattva Baba (x 5 )
 • 11 ) Hakari (x 5 )
 • 12 ) Preston Varrick (Adv) (x 5 )

テストプレイを踏まえて、大幅に変更。

Kuei-jin のDiscipline(s)

以前は、

She may play cards that require a Discipline as though she has the basic level of that Discipline.

と言う風にしていました。
しかし、テストプレイの際、自分でDominate デッキを使用したところ、全てのVampire たちがDominate 使いになってしまい、なんか違うなあ、と思い下のように変更しました。


Discipline(s) を多めに持っているのは仕様ですが、もう少し減らしても良いかも知れません。


Hungry Gaki (v.6.0)

Genji Otaku (v.6.0)

Genji Gyaru (v.6.0)

Servant of Emma (v.6.0)

Genji Yakuza (v.6.0)

Bishamon Miko (v.6.1)

Bishamon Ninja (v.6.0)

Bishamon Geisha (v.6.0)

Genji Kuromaku (v.6.0)

Bodhisattva Baba (v.6.0)

Hakari (v.6.1)

Preston Varrick (Adv) (v.3.0)

前回のまま。